درباره ما

برند رویای پرواز مشگین اولین سازنده استاندارد زیپلاین در ایران کار خود را از سال ۱۳۹۲ با شروع ساخت بزرگترین زیپلاین خاورمیانه در شهرستان مشکین شهر استان اردبیل آغاز کرده است و مشاوره و ساخت و اجرای چندین پروژه زیپلاین در کشور همچنان به کار خود ادامه میدهد و همچنین آماده همکاری با اشخاص و نهادها برای مشاوره و طراحی و ساخت و اجرای انواع زیپلاین و پل های معلق در هر نقطه از ایران و جهان میباشد.